Paipis Centralbod

Tel: 09 - 239 8067

Fax:  09 - 239 8367

Paipis Centralbod

Tag kontakt:

Paipisvägen 401

04170 Paipis

Internet:  www.paipiscentralbod.fi

Paipisvägen 401

04170 Paipis

Telefon: 09 - 239 8067

Fax:  09 - 239 8367

Du får allt du behöver för konstruktion, jordbruk, trädgårdsskötsel och fritid irån Paipis Cewntralbod. Snabb, punktliga leveranser och bra bestånd av beredskap har alltid vägletts av vår verksamhet.

 Lätt och enkelt för Dig.